Godājamie mūsu mājas lapas apmeklētāji!

         Šajā sadaļā esam izvietojuši video ar negadījumiem darbā ar celtņiem, kas, diemžēl, visā pasaulē katru gadu notiek simtiem, radot milzīgus zaudējumus un prasot cilvēku dzīvības.  Saskaņā ar ekspertu viedokļiem lielākā daļa celtņu negadījumu ir saistīti ar cilvēku pieļautām kļūdām un vēju, un tikai neliela daļa negadījumu – ar  iekārtu mehāniskiem defektiem.
         Tādēļ aicinu Jūs vienmēr domāt soli uz priekšu un atcerēties, ka veiksmīgai un drošai celšanas darbu norisei ir jāveic rūpīga plānošana, jāizvēlas atbilstoša tehnika, jānodrošina kompetents apkalpojošais personāls, jāveic darbu drošības pasākumi un attiecīgo darbu vadīšana. Ir jābūt pilnīgai sadarbībai un komunikācijai starp visiem celšanas operācijās iesaistītajiem dalībniekiem, jo droša celtņu lietošana ir komandas darbs.

Ceru, ka šeit izvietotā informācija palīdzēs samazināt ar celšanas darbiem saistītus negadījumus.

Vēlot Jums veiksmi un izdošanos,

Ar cieņu,
Guntars Garančs
LKCPVA, Biedrība
Valdes priekšsēdētājs