BIEDRĪBA
"LATVIJAS KRAVAS CELTŅU UN PACĒLĀJU VALDĪTĀJU ASOCIĀCIJA"
(LKCPVA)

Juridiskā adrese: Eksporta iela 7, Rīga, LV-1045
Pasta adrese: Ozolciema iela 22/2-77, Rīga, LV-1058


FAX: +371 67674776
GSM: +371 28680680
e-pasts:
lkcpva@lkcpva.lv

www.lkcpva.lv

www.celtnuasociacija.lv

www.cranesbank.lv